Web TUKE| IS MAIS| Posta| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy| Facebook| Mail
VEDA A VÝSKUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


VEDECKÉ KONFERENCIE

KONFERENCIE ORGANIZOVANÉ FAKULTOU MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

Dátum Podujatie Kontaktná osoba
12. 4. 2017 Metalurgia 2017 doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
+421 55 602 2307
maria.hezelova@tuke.sk
9. - 11. 5. 2017 Zabezpečenie kvality v zlievarenstve a zváračstve Ing. Marinna Bartošová, PhD.
+ 421 55 602 3140
marianna.bartosova@tuke.sk
24. - 25. 5. 2017 Kvalita a spoľahlivosť technických systémov doc. Ing. Marek Šolc, PhD.
+ 421 55 602 2703
marek.solc@tuke.sk
6. – 9. 6. 2017

Quo Vadis Recycling 6

prof. Ing. Andrea Miškufová, CSc.
+421 55 602 2420
andrea.miskufova@tuke.sk
7. – 9. 6. 2017 Košická korózna konferencia 2017 doc. Ing. Mária Hagarová, PhD.
+ 421 55 602 2541
maria.hagarova@tuke.sk
12. 6. 2017 Deň doktorandov HF TUKE „METALURGIA JUNIOR 2017“ doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
+421 55 602 2307
lubomír.pikna@tuke.sk
13. - 15. 6. 2017

PKM 2017 – Príprava keramických materiálov

prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.
+421 55 602 2900
beatrice.plesingerova@tuke.sk
6. - 8.11. 2017 LOCAL MECHANICAL PROPERTIES LMP 2017
13th International Conference November 06 – 08, 2017, Košice, Slovakia
doc. Ing Mária Mihaliková, PhD.
+421 55 602 2538
maria.mihalikova@tuke.sk
16.11. 2017 Konferencia HF pri príležitosti 65. výročia založenia fakulty doc. Ing. Dušan.Oráč, PhD.
+421 55 602 2412
dusan.orac@tuke.sk
16. november 2017 Zdravé pracoviská – bez stresu pre všetky vekové kategórie doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD.
+421 55 602 2705
vojtech.miklos@tuke.sk