Web TUKE| IS MAIS| Posta| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy| Facebook| Mail
ŠTÚDIUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


AKTUALITY
ZÁPIS KONKRÉTNEHO ŠPORTU Z PREDMETU TELESNÁ VÝCHOVA
Kolo zápisu na rozvrhovú jednotku (šport) predmetov telesná výchova bude prístupné od 18.09.2017 od 12:00h pre všetky fakulty TUKE okrem FVT.
publikované 7. 9. 2017 MV
Začiatok akademického roka 2017/2018
Začiatok akademického roka 2017/2018 pre študentov denného štúdia je 25.09.2017 a pre študentov externého štúdia 29.09.2017.


publikované 6. 9. 2017 MV
Na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác:
 • v študijnom odbore 5.2.26 materiály (v študijnom programe: náuka o materiáloch)
  (na Ústave materiálového výskumu SAV, Košice)

  Meno uchádzača: Ing. Dušan NÉMETH
  Názov doktorandskej dizertačnej práce: Mathematical Modeling of Nanoindentation in Composite Systems
  Deň obhajoby: 11.09.2017 o 8.00 h
publikované 5. 9. 2017 HC
3.kolo zápisu na predmety z rektorátnych katedier
V termíne od 05.09.2017 do 13.09.2017 je pre študentov sprístupnené 3.kolo zápisu na predmety z rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV) na akademický rok 2017/18 pre košické fakulty TU.
publikované 5. 9. 2017 MV
Výsledky 2. kola prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018
publikované 25. 8. 2017 MV
Doplňujúce voľby do akademického senátu FMMR
Predseda AS FMMR vyhlasuje DOPLŇUJÚCE VOĽBY do študentskej časti akademicého senátu FMMR.


publikované 21. 8. 2017 GM
Fond na podporu vzdelávania
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 7. 8. 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra.
publikované 9. 8. 2017 GM
Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania na štúdium 3. stupňa pre akad. rok 2017/2018
Uzávierka pre podávanie prihlášok: 15. 8. 2017
Prijímacie konanie: 24.8.2017
publikované 8. 8. 2017 LP
Druhé kolo prijímacieho konania na denné doktorandské štúdium
Oznam o vypísaní druhého kola prijímacieho konania na denné doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.39 hutníctvo, realizované externou vzdelávacou inštitúciou - Ústavom geotechniky Slovenskej akadémie vied.
publikované 25. 7. 2017 HC
Na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác:
 • v študijnom odbore 5.2.39 hutníctvo (v študijnom programe: hutníctvo)

  Meno uchádzača: Mgr. Dávid JÁGER
  Názov doktorandskej dizertačnej práce: Hodnotenie priemyselných perzistentných polutantov metódou hmotnostnej spektrometrie
  Deň obhajoby: 23.08.2017 o 9.00 h

  Meno uchádzača: Ing. Darina ŠTYRIAKOVÁ
  Názov doktorandskej dizertačnej práce: Bioremediácia znečisteného prostredia autochtónnymi baktériami
  Deň obhajoby: 23.08.2017 o 11.00 h

  Meno uchádzača: Ing. Marek MOLNÁR
  Názov doktorandskej dizertačnej práce: Štúdium vplyvu a možnosti optimalizácie procesov výroby a odlievania vybraných akostí ocelí z pohľadu ich čistoty
  Deň obhajoby: 23.08.2017 o 13.00 h

 • v študijnom odbore 5.2.26 materiály (v študijnom programe: náuka o materiáloch)

  Meno uchádzača: Ing. Zuzana MOLČANOVÁ
  Názov doktorandskej dizertačnej práce:Využitie oblúkového a zónového tavenia na prípravu nových intermetalických zlúčenín obsahujúcich 4ƒ a 5ƒ kovy
  Deň obhajoby: 30.08.2017 o 9.00 h

  Meno uchádzača:Ing. Liudmila VOJTKOVA
  Názov doktorandskej dizertačnej práce:Vplyv podmienok prípravy a tepelného spracovania na štruktúru a vlastnosti REBCO masívnych supravodičov
  Deň obhajoby: 30.08.2017 o 10.30 h

 • v študijnom odbore 4.3.2 environmentálne inžinierstvo (v študijnom programe: spracovanie a recyklácia odpadov)

  Meno uchádzača: Ing. Matej ŠPAK, PhD.
  Názov doktorandskej dizertačnej práce:Návrh prekurzorov pre výrobu geopolymérnych stavebných materiálov
  Deň obhajoby: 30.08.2017 o 14.00 h

 • v študijnom odbore 5.2.26 materiály (v študijnom programe: náuka o materiáloch)
  (na Ústave materiálového výskumu SAV, Košice)

  Meno uchádzača: Ing. Dušan NÉMETH
  Názov doktorandskej dizertačnej práce: Mathematical Modeling of Nanoindentation in Composite Systems
  Deň obhajoby: 31.08.2017 o 8.00 h

  Meno uchádzača: Ing. Juraj SZABÓ
  Názov doktorandskej dizertačnej práce: Teplotná stabilita štruktúry práškových kompozitov na báze medi
  Deň obhajoby: 31.08.2017 o 9.30 h

  Meno uchádzača: M.Sc. Tamás CSANÁDI
  Názov doktorandskej dizertačnej práce: Nanomechanical Testing and Deformation Analysis of WC, β-Si3N4 and ZrB2 Ceramic Crystals
  Deň obhajoby: 31.08.2017 o 11.00 h

  Meno uchádzača: Mgr. Zuzana PRAMUKOVÁ
  Názov doktorandskej dizertačnej práce: Microstructure and Mechanical Properties of Biomaterials Based on Silicon Nitride
  Deň obhajoby: 31.08.2017 o 12.30 h

publikované 25. 7. 2017 HC
Dekanka Hutníckej fakulty vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium - v dennej aj externej forme pre akad. rok 2017/2018
publikované 20. 7. 2017 GM
Oznam pre študentov - zápis predmetov v IS MAISe na akad. rok 2017/2018
publikované 29. 6. 2017 GM
Anketa - Hodnotenie LS 2016/2017
Pre študentov bola v MAISe vytvorená anketa Hodnotenie letného semestra 2016/2017.
Anketa je otvorená a prístupná študentom od 15.6.2017 do 31.10.2017.
Zapojiť sa môžete po prihlásení do
publikované 15. 6. 2017 MV
Organizačné pokyny pre absolventov - Bc.štúdia na HF
Oznamujeme študentom – budúcim absolventom Bc. štúdia HF, že v rámci harmonogramu pre štátne skúšky platia pre nich ešte ďalšie záväzné termíny a pokyny.
publikované 15. 6. 2017 GM
Skúšobné komisie na vykonanie štátnych skúšok v Bc. štúdiu denná a externá forma v akademickom roku 2016/2017
publikované 15. 6. 2017 GM
Rozhodnutie o prijatí na Bc. štúdium na HF TUKE
Dekanka fakulty sa rozhodola prijať na štúdium do prvého ročníka bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2017/2018 všetkých uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na HF TU v Košiciach.
publikované 5. 6. 2017 IV
Milí študenti!
Podporte využívanie inovačných metód v pedagogickom procese vyplnením tohto dotazníka. Vaše vyjadrenia nám pomôžu v implementácií inovácií vo vzdelávaní, zvýšia úroveň kvality pedagogického procesu a výrazným spôsobom podporia rozvoj Vašich kompetencií.
publikované 4. 5. 2017 MG
METALURGIA JUNIOR 2017
Dňa 12. júna 2017 v Herľanoch sa uskutoční pravidelná konferencia METALURGIA JUNIOR 2017.
publikované 28. 4. 2017 LP
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA 2017
Dňa 12.4.2017 sa na Hutníckej fakulte TUKE uskutočnil XXIII. ročník Študentskej odbornej vedeckej konferencie Metalurgia 2017. Na konferencii sa zúčastnilo 74 súťažiacich študentov z toho 13 študentov z partnerských univerzít, 10 prác prezentovali študenti stredných škôl.
publikované 27. 4. 2017 MH
SLOVALCO - Budeš v roku 2017 čerstvým absolventom vysokej školy?
Hľadáš zaujímavú prácu v medzinárodnej výrobnej spoločnosti, ktorá bude pre teba výzvou?Ak áno, potom ťa určite zaujme adaptačný program pre absolventov vysokých škôl spoločnosti Slovalco The Young Graduates Program 2017.
publikované 3. 4. 2017 MV
Ponuka brigády pre študentov
Detský tábor "Oříšek" ponúka študentom brigádu v čase letných a zimných detských táborov, a to klasické alebo so špeciálnym zameraním - keramika, výtvarné techniky, kone, terénne štvorkolky, atď.
publikované 31. 3. 2017 MV
Oznam pre študentov HF - doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti v akad. roku 2017/2018
Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2017/2018 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov TUKE.
publikované 15. 3. 2017 MV
Celoročníková exkurzia
publikované 15. 3. 2017 ZT
Informačný deň: ERASMUS+ pre študentov
Úsek zahraničných vzťahov Rektorátu TUKE pozýva študentov dňa 7. Marca 2017 na prezentáciu mobilitného programu Erasmus+.
Nový program umožní absolvovať mobilitu na každom stupni vzdelávania v maximálnej dĺžke 12 mesiacov.
Miesto: Kongresová miestnosť Univerzitnej knižnice.
publikované 28. 2. 2017 MV
Mobilná aplikácia MAIS Študent
Mobilná aplikácia Modulárneho akademického informačného systému (MAIS) určená pre študentov. V základnej verzii ponúka vybrané funkcionality študentského rozhrania systému ako:
Osobný profil, Prehľad, Novinky, Termíny skúšok a prihlasovanie sa na skúšky, Index
publikované 22. 2. 2017 MV
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA 2017
Hutnícka fakulta, v rámci dlhoročnej tradície, organizuje ďalší ročník prezentácií študentských odborných prác. V tomto roku sa podujatie ponesie v duchu osláv 65. výročia založenia fakulty.
publikované 30. 1. 2017 MH
Výzva na študentské mobility Erasmus + mimo EÚ
Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v akademickom roku 2016/2017 (letný semester) za účelom štúdia v krajinách mimo EÚ.
publikované 13. 1. 2017 MV
11. ročník súťaže Zlatý mravec - Študentský projekt
V mene vyhlasovateľov súťaže Zlatý mravec 2016, ktorými sú Ministerstvo životného prostredia SR, Reclay Slovensko, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Združenie organizácií verejných prác a Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, si Vás dovoľujem informovať, že i tento rok sa budú v rámci súťaže oceňovať študentské projekty zamerané na oblasť odpadového hospodárstva. V rámci tejto kategórie je možné zasielať do súťaže bakalárske a diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl tematicky súvisiace s odpadovým hospodárstvom. Termín predkladania prihlášok: do 17.októbra 2016.
publikované 3. 10. 2016MV
Erasmus - dodatočná výzva pre študentské mobility za účelom štúdia

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2016/17.
publikované 26. 9. 2016 MV
Metallurgia Junior 2016

Oznam pre všetkých doktorandov Hutníckej fakulty dennej formy štúdia:
Dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší ročník študentskej konferencie Metallurgia Junior 2016, ktorá sa bude konať už 19.-20.9.2016 v Herľanoch. O ďalších podrobnostiach a presnom programe ešte budeme informovať. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte doktorandov z organizačného výboru za Váš ústav.
Tešíme sa na Vás.
publikované 24. 8. 2016 RB