Web TUKE| IS MAIS| Posta| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy| Facebook| Mail
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


VYBEROVÉ KONANIA

Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent:
Ústav recyklačných technológií
Dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v súlade s ust. § 77 zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o vysokých školách“) vyhlasuje výberové konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách docent a odborný asistent, plniacich úlohy v študijných programoch realizovaných Ústavom metalurgie Hutníckej fakulty TUKE: