Web TUKE| IS MAIS| Posta| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy| Facebook| Mail
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


Vedenie fakulty

Dekanka

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná 9
042 00 Košice
tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2023 - sekretariát
fax: + 421 55 / 602 80 37
e-mail: dekanat.fmmr@tuke.sk
Iveta.Vaskova@tuke.sk

Prodekan pre vonkajšie vzťahy a marketing

doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná 9
042 00 Košice
tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2317
fax: + 421 55 / 602 80 37
e-mail: rozvoj.fmmr@tuke.sk
Dusan.Orac@tuke.sk

Prodekanka pre bakalárske
a inžinierske štúdium

doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná 9
042 00 Košice
tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2421
fax: + 421 55 / 602 80 37
e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk
Maria.Mihalikova@tuke.sk

Prodekan pre vedecké činnosti
a doktorandské štúdium

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná 9
042 00 Košice
tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2315
fax: + 421 55 / 602 80 37
e-mail: veda.fmmr@tuke.sk

Tajomník

Ing. František Petričko
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná 9
042 00 Košice
tel.: + 421 55 / 602 1111 - centrála
+ 421 55 / 602 2018
fax: + 421 55 / 602 80 37
e-mail: tajomnik.fmmr@tuke.sk
Frantisek.Petricko@tuke.sk

Predseda akademického senátu

doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Letná 9
042 00 Košice
tel.: + 421 55 / 602 2971
+421 903 664 334
+421 55 / 602 3108
fax: + 421 55 / 602 80 37
e-mail: Gabriel.Sucik@tuke.sk