Web TUKE| IS MAIS| Posta| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy| Facebook| Mail
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


AKTUALITY
Slovenské univerzity figurujú v prestížnom rebríčku
Medzi najlepšie univerzity sveta sa dostali aj tri zo Slovenska. Ide o Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave, Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave a Technickú univerzitu v Košiciach, vyplýva z prestížneho celosvetového rebríčka Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2018.
publikované 6. 9. 2017 IV
Začiatok akademického roka 2017/2018
Začiatok akademického roka 2017/2018 pre študentov denného štúdia je 25.09.2017 a pre študentov externého štúdia 29.09.2017.


publikované 6. 9. 2017 MV
3.kolo zápisu na predmety z rektorátnych katedier
V termíne od 05.09.2017 do 13.09.2017 je pre študentov sprístupnené 3.kolo zápisu na predmety z rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV) na akademický rok 2017/18 pre košické fakulty TU.
publikované 5. 9. 2017 MV
Arne Espelund na FMMR
Pozvánka na prednášku emeritného profesora - Arne Espelund z University Trondheim (Nórsko)
Téma: "Celtic/Roman age iron production in Trøndelag, Norway."
publikované 3. 9. 2017 DB
Konferencia TRENDY V HR 2018
Byť atraktívnym zamestnávateľom v roku 2025, znamená začať priťahovať talenty do škôl, aby boli neskôr talentami pre firmy. Sú aktuálne školy schopné takéto talenty pripraviť? Ako je dôležité, aby boli školy zároveň aj svojou vlastnou PR agentúrou? Môžu sa školy stať ambasádormi značiek firiem? Firmy neustále objavujú cesty, ako pracovať s talentami na školách. Školy rovnako hľadajú priestor ako spolupracovať s firmami, pretože chcú ponúkať atraktívne študijné odbory. Nie vždy je takáto spolupráca úspešná. Pozvali sme preto hostí, ktorí s témou know how transfer pracujú
publikované 30. 8. 2017 DO
Výherca letnej facebookovej súťaže si prevzal cenu
Dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dnes dopoludnia odovzdala cenu výhercovi našej letnej súťaže v podobe nákupných poukážok v hodnote 60 EUR. Študent Matúš Trávníček, ktorý už o niekoľko dní nastúpi do maturitného ročníka na Gymnáziu Tomáša Akvinského v Košiciach, bol jedným z tých, ktorí správne odpovedali na našu otázku, koľko študijných programov má FMMR a pri žrebovaní sa usmialo šťastie práve na neho. Ako nám prezradil, v budúcnosti by chcel byť záchranár. Po skončení gymnázia preto chce ísť študovať príslušný odbor na univerzitu do susedného Prešova. Dekanka fakulty mu zaželala veľa úspechov v štúdiu a šťastnú voľbu pri výbere povolania. Zároveň poznamenala, že ak by sa predsa len rozhodol pre štúdium techniky, u nás má dvere otvorené.
publikované 30. 8. 2017 MR
Deň s deťmi na FMMR
Dňa 31.8.2017 organizuje Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie pre svojich zamestnancov a hlavne pre ich deti "Deň s deťmi na FMMR". V tento deň si môžu zamestnanci fakulty vziať deti so sebou do práce, kde bude pre nich pripravený bohatý vedecko-zábavný program.
publikované 22. 8. 2017 MB
Salamander 2017
Atmosféra, ktorú sa oplatí zažiť.
Príď a buď tento rok súčasťou Salamandrového sprievodu Fakulty materiálov metalurgie a recyklácie na úžasnom podujatí plného tradícií – Salamandrový sprievod 2017. Toto skvelé podujatie sa uskutoční 8. septembra 2017 v Banskej Štiavnici.
Salamandrový sprievod je súčasťou Salamandrových dní, ktoré sú oslavou baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslavou bohatej štiavnickej histórie a tradícií. Doprava je zabezpečená. Odchod do Banskej Štiavnice je o 9:00 h z arealu TUKE. Svoju účasť nahlaste na rozvoj.fmmr@tuke.sk
publikované 22. 8. 2017 MR
Zapisy do 1. ročnika na FMMR
publikované 21. 8. 2017 MV
Doplňujúce voľby do akademického senátu FMMR
Predseda AS FMMR vyhlasuje DOPLŇUJÚCE VOĽBY do študentskej časti akademicého senátu FMMR.


publikované 21. 8. 2017 GM
Fond na podporu vzdelávania
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 7. 8. 2017 si študenti môžu podať žiadosť o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania. Novelou zákona o Fonde na podporu vzdelávania pribudli termíny na predkladanie žiadostí o pôžičku, prvý termín je do 15. septembra, druhý termín do 31. októbra.
publikované 9. 8. 2017 GM
BMW Group – prax pre študentov
Spoločnosť BMW Group hľadá každý rok dvoch študentov na prax v laboratóriu kovov v Nemecku - Landshut. Nástup na prax je buď v prvom alebo v treťom kvartáli roka. Dĺžka praxe je 6 mesiacov.
Pre bližšie informácie kontaktujte Tomas.Stifner@bmw.de.
publikované 5. 8. 2017 IV
Promócie študentov bakalárskeho štúdia
Dňa 4. júla 2017 sa uskutočnili promócie absolventov bakalárskeho štúdia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v akademickom roku 2016/2017, ktorí promovali ako absolventi Hutníckej fakulty. Diplomy slávnostne odovzdala dekanka fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. Boli to poslední absolventi Hutníckej fakulty. Hutnícka fakulta zmenila názov, ktorý je od 1. júla 2017 Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie.
publikované 6. 7. 2017 MR
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach s novým názvom
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach po 65 rokoch od svojho založenia mení názov na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie. "Sme hrdí na svoje bohaté tradície, ale zároveň sme presvedčení, že nový názov lepšie vystihuje všetko to, čo naša fakulta už dnes v oblasti výchovy študentov ale aj vo sfére výskumu ponúka," vysvetľuje dôvody zmeny dekanka fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
publikované 30. 6. 2017 MR
Oznam pre študentov - zápis predmetov v IS MAISe na akad. rok 2017/2018
publikované 29. 6. 2017 GM
Chceš správne používať anglické slová?
Na tomto mieste nájdete odteraz pravidelnú rubriku jedného z najlepších učiteľov anglického jazyka široko-ďaleko. Každý týždeň vás tu bude *Andy Billingham* prekvapovať svojimi postrehmi z používania angličtiny ako cudzieho jazyka a zároveň vám ukáže, že učiť sa cudzí jazyk môže byť celkom zábava.
publikované 28. 6. 2017 MR
Akademici v Banskej Štiavnici
V piatok 23.06. 2017 sa uskutočnil 12. ročník tradičného podujatia Akademici v Banskej Štiavnici. Tento ročník sa konal ako súčasť osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici, 780. výročia udelenia mestských výsad, 300. výročia narodenia panovníčky Márie Terézie a 255. výročia založenia Banskej akadémie. Slávnostný deň začal na Starom zámku, pokračoval v kostole sv. Kataríny a následne sa v rámci podujatia uskutočnila slávnosť pri plastike venovanej založeniu Banskej akadémie. Nasledoval sprievod k areálu pôvodných budov Banskej a lesníckej akadémie a slávnosti vo vestibuloch na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho.
publikované 27. 6. 2017 DO
Tablet bude možno aj Tvoj

Pozri si video a uvidíš, či sa na Teba neusmialo šťastie v žrebovaní o tablet, ktorý dostaneš od doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., dekanky Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
publikované 28. 6. 2017 MR
Celoročná prax študentov vysokých škôl 2017/2018
publikované 23. 6. 2017 MV
Anketa - Hodnotenie LS 2016/2017
Pre študentov bola v MAISe vytvorená anketa Hodnotenie letného semestra 2016/2017.
Anketa je otvorená a prístupná študentom od 15.6.2017 do 31.10.2017.
Zapojiť sa môžete po prihlásení do
publikované 15. 6. 2017 MV
Organizačné pokyny pre absolventov - Bc.štúdia na HF
Oznamujeme študentom – budúcim absolventom Bc. štúdia HF, že v rámci harmonogramu pre štátne skúšky platia pre nich ešte ďalšie záväzné termíny a pokyny.
publikované 15. 6. 2017 GM
Skúšobné komisie na vykonanie štátnych skúšok v Bc. štúdiu denná a externá forma v akademickom roku 2016/2017
publikované 15. 6. 2017 GM
Family Safety Day 2017 opäť úspešný
V sobotu 03. júna 2017 sa konal už 6. ročník podujatia Family Safety Day s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama? v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Hutnícka fakulta sa predstavila ž po tretí krát a svoj program obohatila o nové aktivity. V stánku fakulty si mohli deti a ich rodičia vyskúšať výrobu keramických výrobkov, či už na hrnčiarskom kruhu alebo pomocou formičiek. Medzi nové aktivity patril svet materiálom pod mikroskopom a tiež aaktivita dajme veciam druhú šancu. Tradične, velký záujem bol o razenie a postriebrovanie mincí. Do stánku fakulty zavítal aj prezident spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso. Vedenie fakulty týmto ďakuje zamestnancom, doktorandom a študentom, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie tohto podujatia. Poďakovanie patrí aj spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá nám opäť umožnila sa zúčastniť.
publikované 13. 6. 2017 DO
Stretnutie absolventov a odovzdávanie Zlatého diplomu
Štyridsaťtri absolventov Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, predtým Vysokej školy technickej v Košiciach si po 50 rokoch zaspomínalo na ukončenie štúdia v roku 1967 a na študentské časy. Slávnostné odovzdanie Zlatého diplomu z rúk dekanky doc. Ing. Ivety Vaskovej prevzali absolventi dňa 9. júna 2017.
publikované 12. 6. 2017 DO
KOŠICKÁ KORÓZNA KONFERENCIA 2017
Košická korózna konferencia 2017 nadväzuje na úspešné konferencie Korózia úložných zariadení a Korózia v energetike, ktoré boli za posledných 50 rokov pravidelne organizované tímom odborníkov pod vedením prof. Ing. Jaroslava Kocicha, PhD. na Hutníckej fakulte TU v Košiciach.
publikované 12. 6. 2017 DO
Dekanka Hutníckej fakulty vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium - v dennej aj externej forme pre akad. rok 2017/2018
publikované 9. 6. 2017 GM
Program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Dňa 17. mája 2017 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 vyhlásená 2. výzva na predkladanie projektov. Platnosť výzvy: 17. máj 2017 – 15. september 2017.
publikované 9. 6. 2017 MR
Promócie absolventov inžinierskeho štúdia v ak. roku 2016/17
Slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom inžinierskeho štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutoční dňa 9. júna 2017 o 10.00 h v Aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach.
publikované 7. 6. 2017 MR
Rozhodnutie o prijatí na Bc. štúdium na HF TUKE
Dekanka fakulty sa rozhodla prijať na štúdium do prvého ročníka bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2017/2018 všetkých uchádzačov, ktorí si podali prihlášku na HF TU v Košiciach.
publikované 5. 6. 2017 IV
Akademická obec HF
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členovia Akademickej obce Hutníckej fakulty TUKE, pozývam Vás na spoločné stretnutie Akademickej obce Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa 5. júna 2017 o 10.00 hod. v posluchárni č. 435, Letná 9, 4. poschodie.

doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
predseda AS HF TU v Košiciach
publikované 3. 6. 2017 GS
Technológ - Illichmann Castalloy s.r.o.
JE TECHNOLÓGIA TVOJÍM NEODOLATEĽNÝM POKUŠENÍM?
Nebojíš sa veľkých výziev a vieš sa presadiť? Potom máš u nás jedinečnú príležitosť stať sa skutočnou špičkou.
ILLICHMANN CASTALLOY práve hľadá novú technologickú HVIEZDU.
publikované 1. 6. 2017 IV

publikované 31. 5. 2017MH
Erasmus+ K107
Výzva pre študentov na predkladanie prihlášok Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2017/2018.
publikované 31. 5. 2017 MV
PREČO ŠTUDOVAŤ NA HUTNÍCKEJ FAKULTE

publikované 16. 1. 2017DO
ZÍSKAJ ŠTIPENDIUM na HUTNÍCKEJ FAKULTE TU Košice
publikované 9. 4. 2017IV
Milí študenti!
Podporte využívanie inovačných metód v pedagogickom procese vyplnením tohto dotazníka. Vaše vyjadrenia nám pomôžu v implementácií inovácií vo vzdelávaní, zvýšia úroveň kvality pedagogického procesu a výrazným spôsobom podporia rozvoj Vašich kompetencií.
Ďakujeme.
Riešiteľský kolektív KEGA 002TUKE-4/2017
publikované 4. 5. 2017 MG
Deň Hutníckej fakulty
Pozývame zamestnancov a doktorandov Hutníckej fakulty na tradičný Deň Hutníckej fakulty v Herľanoch dňa 13. júna 2017, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 65. výročia založenia Hutníckej fakulty.
Zdar Boh!
publikované 30. 5. 2017MR
Medzinárodný maratón mieru v Košiciach
V rámci osláv 65. výročia založenia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach zaregistruj sa aj Ty na Medzinárodný maratón mieru v Košiciach.
publikované 23. 5. 2017 MR
TUKE bodovala: V prestížnom rebríčku medzi slovenskými univerzitami na 1. mieste!
Technická univerzita v Košiciach má dôvod na radosť. V prestížnom rebríčku slovenských univerzít sa po tretíkrát v rade umiestnila na prvom mieste.
publikované 23. 5. 2017 MR
Letnú stáž - Handtmann Slovakia s.r.o.
Firma Handtmann Slovakia, s.r.o. oznamuje študentom hľadajúcich si brigádu na letné mesiace, že v období od júna 2017 do septembra 2017 bude ponúkať pracovné príležitosti vo svojej výrobe na pozíciách operátor výroby, obsluha tlakového stroja.
publikované 22. 5. 2017 MV
Letnú stáž - Východoslovenská energetika a.s.
Si študent, hľadáš letnú stáž a si z Košíc a okolia?
Rukie rozširuje svoj tím a možno hľadáme práve teba!
Pracuj v kreatívnom prostredí na rozvoji startupu.
Pošli svoje CV na ahoj@rukie.sk
Tešíme sa na teba!
publikované 21. 5. 2017 IV
Hutníci na Montanuniversität Leoben
V dňoch 11.-13.5.2017 sa študenti Ústavu metalurgie, Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, menovite Zuzana Semanová, Martina Hrubovčáková, Jaroslav Leško a Martin Conev, zúčastnili medzinárodnej študentskej konferencie - International Student's Day of Metallurgy 2017 - ISDM 2017 pod záštitou študentskej asociácie metalurgov v Leobene. Medzi hlavné prínosy konferencie možno aj vďaka účasti viac než 300 metalurgov z rôznych krajín Európy ako Rakúsko, Nemecko, Čína, Poľsko a Česká republika, považovať odovdzávanie si poznatkov a skúseností predovšetkým z oblasti vedecko - výskumnej činnosti. Program konferencie zahŕňal študentské a firemné prezentácie a exkurzie do hutníckych závodov nachádzajúcich sa v blízkom okolí.
publikované 16. 5. 2017 MH
Najlepší študentský projekt
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV organizuje medzinárodnú Bc. a MSc. študentskú súťaž zameranú na riešenie tém v oblasti štruktúry, vlastností kovových materiálov a kovových matricových kompozitov.
publikované 6. 5. 2017 IV
METALURGIA JUNIOR 2017
Dňa 12. júna 2017 v Herľanoch sa uskutoční pravidelná konferencia METALURGIA JUNIOR 2017.
publikované 28. 4. 2017 LP
Summer School on Stress
Univerzita J. Selyeho v Komárne, v spolupráci s University of California-Irvine, School of Medicine, organizuje od 26. do 30. júna 2017 medzinárodný Summer School on Stress.
publikované 4. 5. 2017 GM
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA 2017
Dňa 12.4.2017 sa na Hutníckej fakulte TUKE uskutočnil XXIII. ročník Študentskej odbornej vedeckej konferencie Metalurgia 2017. Na konferencii sa zúčastnilo 74 súťažiacich študentov z toho 13 študentov z partnerských univerzít, 10 prác prezentovali študenti stredných škôl.
publikované 27. 4. 2017 MH
Piknik na TUKE

publikované 25. 4. 2017MR
BRIGÁDA PRE VYSOKOŠKOLÁKOV - ADMINISTRATÍVNA PODPORA
Popis pozície
 • Administratívna podpora pre oddelenie kvality
 • Riadenie Excel databázy s lokálnou dokumentáciou
 • Kontrola, úprava a registrácia dokumentov......
 • publikované 19. 4. 2017 MV
  Deň otvorených dverí na Hutníckej fakulte TUKE
  Pozývame Vás na deň otvorených dverí na Hutníckej fakulte, ktorý bude dňa 12. apríla 2017.
  publikované 6. 4. 2017MR
  1. UNIVERZITNÝ CHARITATÍVNY BEH O POHÁR DEKANKY HUTNÍCKEJ FAKULTY - VÝSLEDKY

  publikované 12. 3. 2017FP
  Seeds For the Future 2017
  Ponuka pre študentov zúčastniť sa na tréningovom programe pod názvom "Seeds for the Future", organizovanom spoločnosťou Huawei Technologies, s.r.o. Bratislava v termíne 2.10. - 13.10.2017 (v Číne).
  publikované 7. 4. 2017 MV
  Súťaž o cenu SHIMADZU
  Firma SHIMADZU Corp. v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou a firmami Contipro a.s., Linde Gas a.s. a Kienbaum and Partners GmbH vyhlasuje osemnásty ročník „Súťaže o cenu Shimadzu“, ktorou chce motivovať mladých vedeckých pracovníkov a prehĺbiť spoluprácu akademickej obce s priemyslom. Súťaž je zároveň príležitosťou pre mladých dostať sa do povedomia týchto významných firiem s možnosťou pracovnej príležitosti.
  publikované 6. 4. 2017 MR
  Letná stáž U.S.Steel Košice
  POZOR .......... dva mesiace v U. S. Steel Košice Vám dajú viac ako dva mesiace prázdnin....
  publikované 3. 4. 2017 MV
  SLOVALCO - Budeš v roku 2017 čerstvým absolventom vysokej školy?
  Hľadáš zaujímavú prácu v medzinárodnej výrobnej spoločnosti, ktorá bude pre teba výzvou?Ak áno, potom ťa určite zaujme adaptačný program pre absolventov vysokých škôl spoločnosti Slovalco The Young Graduates Program 2017.
  publikované 3. 4. 2017 MV
  Ponuka brigády pre študentov
  Detský tábor "Oříšek" ponúka študentom brigádu v čase letných a zimných detských táborov, a to klasické alebo so špeciálnym zameraním - keramika, výtvarné techniky, kone, terénne štvorkolky, atď.
  publikované 31. 3. 2017 MR
  Podnikové štipendium od Železiarní Podbrezová a. s. pre uchádzačov o štúdium na Hutníckej fakulte TUKE
  publikované 28. 3. 2017IV
  Projekt Sokratov inštitút

  Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica realizujú od roku 2012 pre nadaných vysokoškolákov a mladých ľudí do 32 rokov rôznych študijných odborov projekt Sokratov inštitút.

  publikované 24. 3. 2017 MV
  Erasmus+ - tvoja príležitosť získať spoznať svet
 • CHCETE ŠTUDOVAŤ ALEBO ABSOLVOVAŤ ODBORNÚ STÁŽ V ZAHRANIČÍ?
 • OVLÁDATE CUDZÍ JAZYK?
 • CHCETE SPOZNAŤ NOVÝCH ĽUDÍ?
 • NEBOJÍTE SA KONFRONTÁCIE S NEZNÁMYM PROSTREDÍM?
 • DOSAHUJETE DOBRÉ ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY?
 • STE ŠTUDENTOM DENNÉHO ŠTÚDIA ALEBO STE DOKTORANDOM?
 • PRÁVE PRE VÁS JE URČENÝ PROGRAM ERASMUS+
  publikované 17. 3. 2017 DO
  Konferencia - Zabezpečenie kvality v zlievarenstve a zváračstve
  Hutnícka fakulta TUKE v spolupráci s Polytechnikou Rzeszowskou organizuje XVII. ročník medzinárodnej odbornej konferencie „Zabezpečenie kvality v zlievarenstve a zváračstve.“ Tematické zameranie konferencie je venované kvalite, inovatívnym technológiám, aplikácii moderných výskumných metód, deštruktívnym a nedeštruktívnym spôsobom zisťovania kvality, ako aj možnosťami opravy chýb odliatkov.
  publikované 15. 3. 2017 MB
  Spolupráca s ŽP VVC s.r.o v roku 2016
  Hutnícka fakulta dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. a rok 2016 bol ďalším úspešným rokom. Prečítajte si celý článok s riaditeľom prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc.

  publikované 15. 3. 2017 DO
  Oznam pre študentov HF - doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti v akad. roku 2017/2018
  Katedra inžinierskej pedagogiky otvára v akademickom roku 2017/2018 štvorsemestrálne doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti pre študentov TUKE.
  publikované 15. 3. 2017 MV
  Mobilná aplikácia MAIS Študent
  V obchode Google Play je študentom k dispozícii mobilná aplikácia Modulárneho akademického informačného systému (MAIS). Mobilná aplikácia MAIS Študent nepokrýva všetky funkcionality študentského rozhrania systému MAIS. Jej úlohou je sprostredkovať iba vybraté funkcionality zo systému v zjednodušenej forme. V základnej verzii ponúka vybrané funkcionality študentského rozhrania systému ako: Osobný profil, Prehľad, Novinky, Termíny skúšok a prihlasovanie sa na skúšky, Index. Index
  publikované 1. 3. 2017 DO
  Získaj titul Euroinžinier
  Euroinžinier – európsky inžinier, skrátene EUR ING, označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete. Podmienky pre získanie certifikátu EUR ING: .......bližšie informácie vo formáte pdf
  publikované 2. 3. 2017 DO
  DOD na TUKE pre študentov z Ukrajiny
  V utorok 28. februára sa na TUKE uskutočnil Deň otvorených dverí pre študentov, rodičov a výchovných poradcov z Ukrajiny. TUKE pre návštevníkov pripravila zaujímavý program s cieľom oboznámiť a prilákať študentov z Ukrajiny. V Univerzitnej knižnici prezentovali jednotlivé fakulty možnosti štúdia a zároveň aj priestor na osobnú diskusiu.
  publikované 2. 3. 2017 MV
  Informačný deň: ERASMUS+ pre študentov
  Úsek zahraničných vzťahov Rektorátu TUKE pozýva študentov dňa 7. Marca 2017 na prezentáciu mobilitného programu Erasmus+.
  Nový program umožní absolvovať mobilitu na každom stupni vzdelávania v maximálnej dĺžke 12 mesiacov.
  Miesto: Kongresová miestnosť Univerzitnej knižnice.
  publikované 28. 2. 2017 MV
  Projektové riadenie - Sociálne spôsobilosti
  Cieľ
  Spoznať zvolené sociálne spôsobilosti manažéra, a naučiť sa ako a kedy ich využívať v praxi.
  publikované 23. 2. 2017 MV
  Projektové riadenie - Technické spôsobilosti
  Cieľ
  Spoznať zvolené technické spôsobilosti a naučiť sa ako a kedy ich využívať v praxi.
  publikované 23. 2. 2017 MV
  Deň kariéry

  publikované 14. 2. 2017MV
  Výstava Kam na vysokú 2017 - Roadshow
  Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach prezentovala dňa 9. februára 2017 možnosti štúdia na fakulte v akademickom roku 2017/2018 pre žiakov stredných škôl. Aj naši učitelia odovzdali záujemcom o štúdium potrebné informácie o štúdiu, uplatnení v praxi a prezentovali sa aj praktickými ukážkami.
  publikované 13. 2. 2017 DO
  Hutnícka fakulta na DOD na Gymnáziu Vo Vranove nad Topľou
  Aj tento rok nechýbala Hutnícka fakulta na Dni otvorených dverí na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou, ktorý sa konal 02.02. 2017. V sekcii Chémia vystúpili so svojimi prezentáciami prof. Raschman a doc. Sučik na tému Chémia, materiály, technológie a Ing. Vindt a Ing. Klimko s prezentáciou: Chémia v odpadoch – ako pomáha chémia spracovať odpad. Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na budúci ročník.
  publikované 6. 2. 2017 DO
  Ponuka pre študentov - odborná letná stáž
  CRH (Slovensko) a.s. Turňa nad Bodvou ponúka pre študentov platenú odbornú letnú stáž: 1. Stážista/Trainee – Enviro, 2. Stážista/Trainee - Proces.
  publikované 31. 1. 2017 MH
  ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA 2017
  Hutnícka fakulta, v rámci dlhoročnej tradície, organizuje ďalší ročník prezentácií študentských odborných prác. V tomto roku sa podujatie ponesie v duchu osláv 65. výročia založenia fakulty.
  publikované 30. 1. 2017 MH
  Prijatie bývalých dekanov Hutníckej fakulty
  Dňa 19. januára 2017 dekanka fakulty, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., prijala pri príležitosti vstupu do nového roka 2017, v ktorom Hutnícka fakulta oslávi 65. výročie svojho založenia, bývalých dekanov fakulty. Šesťdesiatpäťročná Hutnícka fakulta si pamätá už 15 dekanov. Pozvanie prijali prof. Ing. Ivan Imriš, DrSc. (dekan v rokoch 1990 - 1997), prof. Ing. Karel Tomášek, CSc. (dekan v rokoch 2003 - 2011) a doc. Dr. Ing. Peter Horňak (dekan v rokoch 2011 - 2015). Po oficiálnom prijatí u dekanky stretnutie pokračovalo obedom v hoteli Maraton. Príjemné posedenie sa nezaobišlo bez spomienok na pôsobenie vo funkcii dekana.
  publikované 21. 1. 2017 MR
  Dekanka Hutníckej fakulty na novoročnom stretnutí u prezidenta
  Dekanka doc. Ing. Vaskova, PhD. sa dňa 12. januára 2017 zúčastnila na „Novoročnom stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom", účastníkmi ktorého boli zástupcovia baníckych a hutníckych spolkov a cechov SR. Doc. Vasková bola ako jediná zástupkyňa hutníkov na Slovensku.
  publikované 20. 1. 2017 DO
  Novoročná kapustnica
  Dňa 11.01. 2017 sa uskutočnilo posedenie zamestnancov a doktorandov s názvom Novoročná kapustnica. Súčasťou bol príhovor dekanky, kde zhodnotila rok 2016. Aj tohto roku bola pripravená zábavná tombola s desiatkou zaujímavých cien.
  publikované 17. 1. 2017 DO
  Výzva na mobility pracovníkov Erasmus + mimo EÚ
  Výzva pre učiteľov na predkladanie prihlášok Erasmus+ K107, mobility do partnerských krajín (mimo EÚ a EHP) pre akademický rok 2016/2017 na letný semester.
  publikované 13. 1. 2017 MV
  Výzva na študentské mobility Erasmus + mimo EÚ
  Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v akademickom roku 2016/2017 (letný semester) za účelom štúdia v krajinách mimo EÚ.
  publikované 13. 1. 2017 MV
  VINŠ
  Nech prichádzajúci nový rok 2017 naplní Vaše srdcia nádejou,
  otvorí Vám nové možnosti
  a prinesie Vám splnenie prísľubov pre lepšiu budúcnosť.
  K tomu Vám a Vašim blízkym želám
  potrebné zdravie, silu a svetlo, ochranu pred každým zlom
  a bohatstvo dobrých vzťahov,
  aby ste sa nikdy nenamáhali nadarmo
  a zahodili za hlavu všetky svoje starosti.
  Radosť, spokojnosť i potrebné šťastie nech nás stále sprevádzajú.
  A dávajme si pozor na želania.
  S úctou
  Iveta Vasková
  publikované 1. 1. 2017 IV
  American Advanced Material Scientist Medal 2016 pre Mgr. Maroša Halamu, PhD.
  Výskumný pracovník z Ústavu materiálov Hutníckej fakulty TUKE Mgr. Maroš Halama, PhD., získal prestížne ocenenie na kongrese American Advanced Materials v Miami, USA z rúk prezidenta International Association of Advanced Materials (IAAM) profesora Hisatoshi Kobayashi. Ocenenie je za významný vedecký prínos v oblasti pokročilých materiálov a technológií. Tie boli preskúmavané medzinárodnou komisiou za obdobie posledných 5 rokov.
  publikované 15. 12. 2016 MR
  Košické Vianoce 2016
  Hutnícka fakulta sa tohto roku zapojila do Košických rozprávkových Vianoc na Hlavnej ulici. V nedeľu 11.12. v rámci stánku U.S. Steel Košice, s.r.o. ponúkala od 10:00 do 20:00 razenie mincí, vianočné ozdoby s logom fakulty a tiež aj možnosti štúdia na fakulte. Aj touto cestou chceme poďakovať spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., že sme mohli byť súčasťou Vianoc na Hlavnej ulici v Košiciach.
  publikované 13. 12. 2016 DO
  Strana 2